การเดินทาง ขึ้นดอยแม่สลองมี 2 ทาง
เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จันเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1089 ( แม่จัน – ท่าตอน ) กิโลเมตรที่ 856 ผ่านน้ำพุร้อนป่าตึง บ้านห้วยหินฝน ถึงสามแยกกิ่วสะไต กิโลเมตรที่ 55 เลี้ยวขวาขึ้นดอยแม่สลองประมาณ 15 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จัน ไปยังอำเภอแม่สายถึงกิโลเมตรที่ 10 สามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เลี้ยวขวาสู่ทางหลวง 1338 ไปพระตำหนักดอยตุง เลี้ยวซ้ายไปทางหลวง 1234 ผ่านบ้านอีก้อ ถึงสามแยกกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวซ้าย ขึ้นดอยอีก 16 กิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ   ดอยแม่สลองมีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 15 -20 องศาเซลเซียส
ช่วงอากาศหนาวจัด อยู่ในระหว่างเดือน ธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิจะลดลง อยู่ระหว่าง 4 - 6 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืน
ช่วงอากาศร้อนสุด อยู่ในระหว่างเดือน เมษายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-32 องศาเซลเซียส โดยประมาณในเวลากลางวัน
อากาศที่เย็นสบายไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด อยู่ในระหว่างเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15 - 20 องศาเซลเซียส โดยประมาณ

ฤดูการท่องเที่ยว   ทุกฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน – มกราคม สวยงามที่สุด

เทศกาล และกิจกรรม ดอยแม่สลองมี เทศกาลที่น่าสนใจมากมาย
เทศกาลดอกซากุระบาน อยู่ในระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
เทศกาลปีใหม่ชนเผ่า อยู่ในช่วงทุกๆ สิ้นปี
เทศกาลตรุษจีน อยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์
เทศกาลชิมชา อยู่ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม - 3 มกราคม ของทุกปี

 

[[ Copyright © 2010 Little Home Guesthouse All rights reserved: Ben. ]]
[[
Designed and Powered by Benjamaporn ]]